awu123发帖:5
发送消息  该帖被浏览 641 次,回复 0 次
发表于:2018-02-06 17:47
楼主
 确实需要水泵自动化有难度啊   慢慢来吧

 
       
     
您需要登录后才可以回复 登录 | 立即注册

 
发帖说明:如果不能直接拷贝粘贴到编辑框中,请在编辑框中点击右键选粘贴也可粘贴拷贝内容!