jljxf发帖:2
发送消息  该帖被浏览 406 次,回复 0 次
发表于:2017-06-08 11:26
楼主
 用51单片机做了个遥控小车,请问如何用51单片机模拟pwm控制直流电机调速呢?

 
       
     
您需要登录后才可以回复 登录 | 立即注册

 
发帖说明:如果不能直接拷贝粘贴到编辑框中,请在编辑框中点击右键选粘贴也可粘贴拷贝内容!