Labview OPC 与PC Access SMART,创建绑定变量 报错
  • 回复 发帖

brj2015发帖:2
发送消息  该帖被浏览 756 次,回复 0 次
发表于:2017-06-07 11:17
楼主

导致报错的原因是什么?应该怎么处理?

 

QQ截图20170606133723.png


 
       
     
您需要登录后才可以回复 登录 | 立即注册

 
发帖说明:如果不能直接拷贝粘贴到编辑框中,请在编辑框中点击右键选粘贴也可粘贴拷贝内容!