jxvalves发帖:1
发送消息  该帖被浏览 362 次,回复 0 次
发表于:2017-05-18 11:26
楼主
 请问各位大神,用光电传感器,cDAQ 9184座,NI9402数据采集卡,怎么测转速啊?


 
       
     
您需要登录后才可以回复 登录 | 立即注册

 
发帖说明:如果不能直接拷贝粘贴到编辑框中,请在编辑框中点击右键选粘贴也可粘贴拷贝内容!