lxw5310发帖:1
发送消息  该帖被浏览 379 次,回复 0 次
发表于:2017-05-08 11:32
楼主
 通过labview调取usb口的数据,总是提示报错,是我属性节点的属性选错了吗

 

70506162549.png


 
       
     
您需要登录后才可以回复 登录 | 立即注册

 
发帖说明:如果不能直接拷贝粘贴到编辑框中,请在编辑框中点击右键选粘贴也可粘贴拷贝内容!