LabVIEW与S7-1200 TCP通讯能写进PLC,但无法读出,请高手指点
  • 回复 发帖

fjczd发帖:3
发送消息  该帖被浏览 1318 次,回复 1 次
发表于:2017-05-03 11:02
楼主

1.由于OPC的速度局限性,不打算使用OPC, 采用开放是以太网通讯

2.测试下来,可以向PLC写,比如控制Q0.0输出,已经测试成功,

3.无法从PLC读取,报错 ERR 56

4.程序如下 图

 

 

PLC程序1.bmp

 

 

PLC程序2.bmp

 

 

PLC连接设置.bmp

 

 

labview程序.bmp


沙发

 你好,读取的做出来没?发来看看1120093468@qq.com,谢谢,欢迎添加微信15920394254交流学习

 
       
     
您需要登录后才可以回复 登录 | 立即注册

 
发帖说明:如果不能直接拷贝粘贴到编辑框中,请在编辑框中点击右键选粘贴也可粘贴拷贝内容!