annexsit发帖:3
发送消息  该帖被浏览 337 次,回复 0 次
发表于:2017-03-31 11:06
楼主
 有没有人做过通过Labview 和多个下位机通信的,求指导,下位机采用的是DSP?

 
       
     
您需要登录后才可以回复 登录 | 立即注册

 
发帖说明:如果不能直接拷贝粘贴到编辑框中,请在编辑框中点击右键选粘贴也可粘贴拷贝内容!