juchuang0016发帖:2
发送消息  该帖被浏览 520 次,回复 0 次
发表于:2017-01-05 11:20
楼主
 通过向左和向右的按钮能偶实现,字符串中的光标来回移动。并且选中某个位置的数字,如果能够通过向上向下的按钮实现更改该数字就更好了!

 

code.PNG

 

 

code1.png


悬赏分:5

 
       
     
您需要登录后才可以回复 登录 | 立即注册

 
发帖说明:如果不能直接拷贝粘贴到编辑框中,请在编辑框中点击右键选粘贴也可粘贴拷贝内容!