lijingdianqi发帖:1
发送消息  该帖被浏览 484 次,回复 0 次
发表于:2016-08-29 13:16
楼主
 红外开关传感器,具体的电路图,如红外线感应模块 DL030。

悬赏分:5

 
       
     
您需要登录后才可以回复 登录 | 立即注册

 
发帖说明:如果不能直接拷贝粘贴到编辑框中,请在编辑框中点击右键选粘贴也可粘贴拷贝内容!