ccaowei-cekong发帖:2
发送消息  该帖被浏览 714 次,回复 0 次
发表于:2016-04-29 09:42
楼主

 
PCA-6001型 八通道测量卡
功能特点
*        采用计算机总线插卡式、光电隔离设计,ISA总线管理。
*        测量有效分辨率:1/50000。
*        16位A/D。
*        采样频率:200Hz。
*        8路模拟传感器测量。
*        传感器输入信号:±5V ±10V。
*        10V供桥基准电压输出。
传感器直接输入,不需二次仪表
 
应用领域
电子尺(位移传感器)、直流差变压器等测量。广泛应用于汽车及零部件检测设备


 
       
     
您需要登录后才可以回复 登录 | 立即注册

 
发帖说明:如果不能直接拷贝粘贴到编辑框中,请在编辑框中点击右键选粘贴也可粘贴拷贝内容!