labview实现PC与GSM短信模块串口通信程序
  • 回复 发帖

hzwate发帖:1
发送消息  该帖被浏览 654 次,回复 2 次
发表于:2016-01-05 16:22
楼主
 labview实现PC与GSM短信模块串口通信程序

本帖需要回复才能查看
您需要登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
沙发

 DDDDDDDDDDDD

3楼

 谢谢楼主分享

 
       
     
您需要登录后才可以回复 登录 | 立即注册

 
发帖说明:如果不能直接拷贝粘贴到编辑框中,请在编辑框中点击右键选粘贴也可粘贴拷贝内容!